Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, se zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce vašich osobních údajů?

Jsem to já.

Jana Krahulcová

 Alešova 21, Brno 613 00 , Česká republika – to je sídlo mé firmy

 IČ: 60493020 – to moje identifikační číslo

 www.janakrahulcova.cz – a to jsou webové stránky, které provozuji

Jsem správce vašich osobních údajů, tj. určuji, jak budou zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi s tím budou pomáhat tam, kde je to nad moje síly a možnosti.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít obrátit s nějakými dotazy, upozorněními nebo požadavky ohledně správy vašich osobních údajů, nejlepší a nejrychlejší je kontaktovat  mě na e-mail: interier@janakrahulcova.cz

 a nebo písemně na adresu sídla mé firmy:

Alešova 21, BRNO 613 00, Česká republika

Prohlášení 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

To znamená že:
 – budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

 – plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 – umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami pro naplnění těchto účelů:

– poskytování služeb, plnění smlouvy 

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy  (např.          zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).

– vedení účetnictví 

jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

– marketing – zasílání newsletterů

vaše osobní údaje (e-mail a jméno), údaje o tom na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení -informace o nových článcích na mém blogu. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.  Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

– pokročilý marketing na základě souhlasu

pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě také kdykoli odvolat prostřednictvím našich mých kontaktních údajů.

– fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy 

pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné          vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní.
Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup i někteří moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Nyní je to následující poskytovatel:
SmartEmailing

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám, že v tom případě, při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: interier@janakrahulcova.cz.

 – právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

– právo na přístup, to znamená, že mě můžete kdykoli vyzvat a já vám ve lhůtě 14 dní musím doložit jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

– právo na doplnění a změnu osobních údajů, využijete pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.

– právo na omezení zpracování, můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)  

– právo na přenositelnost, pokud by jste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Na to ale potřebuji alespoň 30 dní.
právo na výmaz (být zapomenut), já na vás nechci zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě musím vymazat veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh a potřebuji na to 30 dní. V některých případech výmazu jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V těchto případech tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem až po uplynutí zákonné lhůty. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 – právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud o tomto podezření budete nejprve informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení urychleně napravit.

 – právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení, e-maily s inspirací, články a informace o produktech a mých službách vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud mým zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

Děkuji vám za trpělivost a za čas, který jste strávili čtením těchto zásad zpracování osobních údajů. V případě nějakých nejasností, dotazů nebo připomínek pište, volejte

interier@janakrahulcova.cz

+420 608 630 202

Jana Krahulcová, Alešova 21, BRNO 613 00, ČR